MERDEKA SPECIAL EDITION πŸ‡²πŸ‡Ύ πŸ‡²πŸ‡Ύ πŸ‡²πŸ‡Ύ

πŸ‡²πŸ‡ΎπŒπ„π‘πƒπ„πŠπ€ ππ„π‘π’π€πŒπ€ πŠπˆπ‹π“π€π‚ β€ΌοΈπŸ‡²πŸ‡Ύ
πŸ‡²πŸ‡ΎπŒπ„π‘πƒπ„πŠπ€ ππ„π‘π’π€πŒπ€ πŠπˆπ‹π“π€π‚ β€ΌοΈπŸ‡²πŸ‡Ύ
πŸ‡²πŸ‡ΎπŒπ„π‘πƒπ„πŠπ€ ππ„π‘π’π€πŒπ€ πŠπˆπ‹π“π€π‚ β€ΌοΈπŸ‡²πŸ‡Ύ
.
πŸ‡²πŸ‡ΎπŸŒΊSPECIAL EDITION MERDEKA πŸ‡²πŸ‡ΎπŸŒΊ
.

Sempena kemerdekaan negara ke-64, Kiltac menampilkan edisi khas sebagai tanda sokongan dan cintakan Negara Malaysia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *