7 SERANGGA YANG MENJADIKAN MANUSIA SEBAGAI MAKANAN

Serangga adalah haiwan yang lahiriahnya kecil. Meskipun kecil, terdapat serangga yang menjadikan hidupan yang lebih besar dari mereka sebagai menu makanan, termasuk manusia. Berikut adalah serangga yang menjadikan manusia sebagai salah satu menu makanan mereka.


1. Kutu kepala

2. Pepijat

3. Kutu pinjal

4. Sengkenit

5. Nyamuk

6. Hama

7. Lalat pikat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *