MANUSIA ADALAH MAKANAN TUNGGAL KUTU

Darah manusia merupakan satu-satunya makanan kepada kutu kepala. Kutu jenis ini hanya menjadikan manusia sebagai perumahnya. Kutu kepala hidup dengan menjadikan darah manusia sebagai makanan utamanya. Jika kutu ini tidak mendapat makanan selama satu hingga dua hari, kutu tersebut akan mati.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *